P.g.a ett serverbyte kommer vi behöva stänga vid lunch, kl. 12.00 torsdag den 27 september och helledigt fredag den 28:e