Pineskär AB Nyheter Nästa datum att rapportera till skatteverket är 12 September

Nästa datum att rapportera till skatteverket är 12 September

Sista dagen för att rapportera momsen för juli månad, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på augusti lönen är 12:e september.
F-skatten ska vara inbetald till skattekontot senast den 12:e september.

Vi ser gärna få in era papper till den 31 augusti för att garanterat hinna med att bokföra era verifikationer.