Pineskär AB Nyheter Pineskärs åtgärder p.g.a. Coronaviruset

Pineskärs åtgärder p.g.a. Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för spridning av coronaviruset som mycket hög, och uppmanar till att minimera kontakt med personer som har milda symptom på luftvägsinfektion.

FASTIGHETSDELEN

Pineskär AB har därför tagit beslut om att ställa in alla fysiska möten som inte är akuta. Vi finns istället tillgängliga på telefon, mail för dessa ärenden.
Endast akuta ärenden kommer hanteras och vi kommer i förväg kontakta dig för att stämma av ditt hälsotillstånd och ärendet är så pass att det inte kan vänta. Exempelvis vattenläckor, elfel m.m.

Detta gäller fr.o.m. 18 mars och tillsvidare.
Vi återkommer på hemsidan när det blir några förändringar.

Vi uppmanar alla våra hyresgäster att för tillfället inte anmäla icke-akuta fel.

REDOVISNINGEN
Vi på kontoret på Ed tar också vårt ansvar genom att jobba hemifrån i den mån de går och försöker minimera kontakt med personer genom att ni lämnar bokföring innanför dörren eller i vår postlåda.

Nu tar vi tillsammans tar vårt samhällsansvar för att minska en eventuell spridning.