Pineskär AB Bygget av veterinärstationen är i full gång!

Bygget av veterinärstationen är i full gång!Nu är byggnationen av veterinärstationen i Bäckefors i full gång och vi är snart klara för att gjuta plattan. Mer om byggnationen kan ni läsa om i vårt tidigare inlägg Nya spännande utmaningar !

I och med nybyggnationen av veterinärstationen kommer den planerade byggnationen av seniorboendet i Bäckefors att bli framskjutet till 2018. Detta på grund av att vi måste prioritera bygget av veterinärstationen i första hand, för både samhällets tillväxt och kommunens utveckling.