Bygget av veterinärstationen i Bäckefors fortsätter.
Just nu reser man väggar.