Pineskär AB Nyheter Växa-stöd nu i 24 månader

Växa-stöd nu i 24 månader

VÄXA-STÖD – EN SKATTERABATT VID FÖRSTAGÅNGSANSTÄLLNING

Enmansföretag som anställer sin första medarbetare kan få en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna, så kallat Växa-stöd.
Under de första 24 månaderna behöver bara ålderspensionsavgiften på 10,21% betalas.

Tillämpning av de nya reglerna

Tidigare gällde Växa-stödet de första 12 månaderna av en anställning, men sedan 1 augusti 2019 gäller Växa-stödet de första 24 månaderna. De nya reglerna gäller anställningar som påbörjats 1 mars 2018 och senare. Förlängningen gäller även pågående anställningar med växastöd om anställningen påbörjats 1 mars 2018 eller senare.

För anställningar som påbörjats innan 1 mars 2018 blir det ingen förlängning. De anställningar som påbörjades före 1 augusti 2018 nådde slutet av sin första 12-månadersperiod innan de nya reglerna började tillämpas. Man får i dessa fall inte starta en ny 12-månadersperiod från 1 augusti utan får istället begära omprövning av arbetsgivardeklarationerna för glappet.

Växa-stöd går att söka till och med 31 december 2021

De nya reglerna upphör att gälla vid utgången av 2021, men regeringen avser att under mandatperioden återkomma med ett förslag om att reglerna ska göras permanenta.