Pineskär AB Nyheter Åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställningen höjs.

Åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställningen höjs.

Anställningsskyddslagens, LAS, åldersgräns för hur länge man har rätt att kvarstå i anställning höjs i två steg, till utgången av den månad den anställde fyllt 68 år från 2020 och till utgången av den månad den anställde fyllt 69 år från 2023. Samtidigt ändras reglerna för avslut av anställning i samband med att åldersgränserna uppnås. Ändringarna i LAS innehåller också bland annat:

  • Begränsat anställningsskydd för den som fyllt 68 år (2020) eller 69 år (2023).
  • Förenklat uppsägnings-och avskedsförfarande för den som uppnått åldersgränsen.
  • De som fyllt 67 kan få företrädesrätt.

Övergångsreglerna innebär att avgångsskyldighet enligt kollektivavtal vid 67 år kan fortsätta att gälla även efter årsskiftet.