14 oktober 2020

Extra skattefria gåvor år 2020
Tillfällig möjlighet att ge skattefria gåvor 1 juni till 31 december 2020

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av corona utvidgas arbetsgivares möjlighet att ge skattefria gåvor till anställda upp till ett värde om 1 000 kr per anställd. Skattefriheten gäller utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis julgåvor och gäller från den 1 juni till den 31 december 2020.

Gåvorna får inte ges i pengar. De anställda kan få olika gåvor men med samma värde och gåvorna kan ges vid flera tillfällen. Skattefriheten gäller till den del gåvorna inte sammantaget har ett värde som överstiger 1 000 kr inklusive moms.

Gåvor ska ges till alla anställda.

2 juli 2020

Öppettider under semestern
Nu är det semestertider, så det blir lite justeringar i våra öppettider & kontakt med Pineskär.

FASTIGHETSDELEN

Kommer ha bemanning hela sommaren.

Telefontiderna är 7-10 som vanligt, men mailen kommer vara stängd under v.29-32

 

REDOVISNINGEN

Vi stänger helt under v. 29 – 31
Åter igen på plats 3 augusti

18 mars 2020

Pineskärs åtgärder p.g.a. Coronaviruset
Folkhälsomyndigheten bedömer nu risken för spridning av coronaviruset som mycket hög, och uppmanar till att minimera kontakt med personer som har milda symptom på luftvägsinfektion.

FASTIGHETSDELEN

Pineskär AB har därför tagit beslut om att ställa in alla fysiska möten som inte är akuta. Vi finns istället tillgängliga på telefon, mail för dessa ärenden.
Endast akuta ärenden kommer hanteras och vi kommer i förväg kontakta dig för att stämma av ditt hälsotillstånd och ärendet är så pass att det inte kan vänta. Exempelvis vattenläckor, elfel m.m.

Detta gäller fr.o.m. 18 mars och tillsvidare.
Vi återkommer på hemsidan när det blir några förändringar.

Vi uppmanar alla våra hyresgäster att för tillfället inte anmäla icke-akuta fel.

REDOVISNINGEN
Vi på kontoret på Ed tar också vårt ansvar genom att jobba hemifrån i den mån de går och försöker minimera kontakt med personer genom att ni lämnar bokföring innanför dörren eller i vår postlåda.

Nu tar vi tillsammans tar vårt samhällsansvar för att minska en eventuell spridning.

2 december 2019

JULLEDIGHET
Kontoret på Ed stänger för julledighet 23;e December och öppnar igen 8;e Januari.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

5 november 2019

Åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställningen höjs.
Anställningsskyddslagens, LAS, åldersgräns för hur länge man har rätt att kvarstå i anställning höjs i två steg, till utgången av den månad den anställde fyllt 68 år från 2020 och till utgången av den månad den anställde fyllt 69 år från 2023. Samtidigt ändras reglerna för avslut av anställning i samband med att åldersgränserna uppnås. Ändringarna i LAS innehåller också bland annat:

  • Begränsat anställningsskydd för den som fyllt 68 år (2020) eller 69 år (2023).
  • Förenklat uppsägnings-och avskedsförfarande för den som uppnått åldersgränsen.
  • De som fyllt 67 kan få företrädesrätt.

Övergångsreglerna innebär att avgångsskyldighet enligt kollektivavtal vid 67 år kan fortsätta att gälla även efter årsskiftet.